Tulu võib küll tuulest tulla

Arvuta, kas ja kui palju saad kasu Alutaguse tuulepargist

Tuulepargi kohaliku kasu kalkulaator

Tuulikutasu kalkulaator aitab välja arvutada, kui palju võid aastas saada toetust, kui elad tuulepargi läheduses (kuni 2-3 km raadiuses).

NB! Tuleb meeles pidada, et arvutus on ligikaudne ja tegelik toetuse summa erineb eeltoodud tegurite tõttu (tuuletingimused, elektrihindade kõikumine ja lepingutingimused).

 

Palun täitke väli*

help Tuulepargi mõjuala on kuni 250 m kõrguse tuuleelektrijaama puhul 2 km ning 250 m või kõrgema tuuleelektrijaama puhul 3 km tuuleelektrijaama lähima torni keskpunktist.
help Elektrienergia tootmise tasu arvutamise aluseks olev elektrienergia aritmeetiline keskmine börsihind.
payments

Sinu kasu

payments

Kohaliku omavalitsuse kasu

KOV kasu