Siit leiad tuulepargi planeerimisega seotud dokumendid:

Alutaguse valla eriplaneeringute lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus