Siit leiad tuulepargi planeerimisega seotud dokumendid:

Arhiiv – siit leiad dokumentide varasemad versioonid:

Lähteseisukohad & keskkonnamõjude strateegilise hindamine väljatöötamise kavatsus (15.10.2021 seisuga)