Siit leiad tuulepargi planeerimisega seotud dokumendid:

Alutaguse valla eriplaneeringute lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus

Arhiiv – siit leiad dokumentide varasemad versioonid:

Lähteseisukohad & keskkonnamõjude strateegilise hindamine väljatöötamise kavatsus (15.10.2021 seisuga)