Asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avalikustamine

Alutaguse Vallavolikogu algatas 25.02.2021 otsusega nr 309 kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja selle KSH, eesmärgiga välja selgitada tuuleparkide ja nende toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks sobivad asukohad Alutaguse valla lääneosas.

Planeeringuala suurusega ca 15 770 ha asub Peressaare küla ja Tagajõe küla ning osaliselt Oonurme, Kellassaare, Sahargu, Tudulinna ja Taga-Roostoja külade territooriumil.

Eriplaneeringuga selgitatakse, millistesse asukohtadesse on võimalik elektrituulikuid rajada, lähtudes seejuures planeeringualast ning võttes arvesse sotsiaalsed aspektid (kohalikud huvid), keskkonnamõju, majanduslikud ja tehnilised võimalused.

Alutaguse valla eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade (LS) ja KSH väljatöötamise kavatsuse (VTK) avalik väljapanek toimub 18.10 – 17.12.2021 Alutaguse Vallavalitsuses (Tartu mnt 56, Iisaku alevik) ja Tudulinna raamatukogus (Kooli tn 4, Tudulinna küla).

LS ja VTK tutvustav avalik arutelu toimub 16.11.2021 kell 17.00.

LS ja VTK avalik arutelu toimub 25.01.2022 kell 16.00.

Avalikud arutelud toimuvad Tudulinna kogukonnamajas (Kooli tn 4, Tudulinna küla).

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada eriplaneeringu asukoha eelvaliku LS ja KSH VTK kohta arvamust aadressil info@alutagusevald.ee.