Alutaguse tuulepargi eriplaneeringu käekäiguga saab end kõige paremini hoida kursis just sel lehel. Viime läbi ka mitmeid kohtumisi kohalike kogukondadega, et arendusprojekti tutvustada. Huvi korral võta meiega ühendust!

Sündmuste kalender:

Avalikud arutelud

25.01.2022 kell 16.00 toimub avalik arutelu, kus tutvustatakse ka avaliku väljapaneku ajal laekunud ettepanekuid.

Avalikud arutelud toimuvad Tudulinna kogukonnamajas (Kooli tn 4, Tudulinna küla).

Arutelu protokoll on leitav siit.

Avalik väljapanek

18.10 – 17.12.2021
Käimas on Alutaguse valla eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade (LS) ja väljatöötamise kavatsuse keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse (VTK) avalik väljapanek.

Dokument on leitav siit.

Uudised

Hübriidpargid – energeetika järgmine suur trend 

Elektrivõrk on ühiskondlik resurss, mille jätkusuutlik ning efektiivne kasutamine on kõikide elektritarbijate seisukohast väga oluline. Nii ongi järgmine suur trend selles valdkonnas võrguliitumise maksimaalne ärakasutamine, ühendades sama liitumispunkti taha päikese- ja tuulepargi, akud ja otseliiniga elektritarbijad.

Loe lähemalt SIIT.

Sunly tõi päikese- ja tuuleenergia kogukonnad ühe katuse alla kokku  

Sunly korraldas oma uues kontoris Telliskivis kogukonnapäeva, kus said sõna mitmed valdkonnaeksperdid ja kogukondade liikmed, kes rõhutasid korduvalt, et kohalike elanike kaasamine ja nende murede arvestamine on eduka energiapoliitika nurgakiviks.

Loe lähemalt SIIT.

Kogukonna hääl: mida suurte taristuprojektide juures tegelikult oodatakse?

Kaasamine on edukas, kui kohalikud inimesed pole arengu ohvrid, vaid hinnatud eksperdid, kes suunavad arengut, kirjutab Sunly kogukonnasuhete juht Tuuliki Kasonen.

Loe lähemalt SIIT.

Tuule suuna määrab kogukond: miks peaksid Eesti inimesed taastuvelektri 100% eesmärgiga kaasa tulema?

Miks peaksid inimesed oma kodukohta tuuleparkide rajamisega nõus olema, eriti kui need võivad mõne inimese jaoks mõjuda häirivalt?

Loe SIIT, mis Sunly Eesti maajuht Klaus-Erik Pilar arvab.

Kuidas koos kogukonnaga tuuleparke rajada?

Sunly kogukonnasuhete juht Tuuliki Kasonen ja Koos.io asutaja Taavi Kotka räägivad Äripäeva raadio rohetehnoloogiasaates “Cleantech” kuidas koos kogukonnaga tuuleparke rajada.

Siit saad saadet järgi kuulata.

Sunly koostööst Alutaguse suusa- ja rattamaratoniga

Seistes jätkusuutlikkuse ja aktiivse elustiili eest, ühtib see koostöö suurepäraselt meie missiooniga. Üheskoos edendame kogukonna kaasamist, rohelisi algatusi ning tervislikku ja aktiivset elustiili. Loomulikult näeb Sunly meeskonda ka raja ääres – nii suusatamas kui kaasa elamas!

Oluline uuendus. Tuulikud toovad 13. palgapäeva. Varsti aeg esitada taotlus raha saamiseks

Omavalitsuste kontodele laekusid esimesed tuulepargi talumise tasud. Pool rahast jagatakse tuulikute mõjualasse jäävatele elanikele.

Kolmas kvartal oli esimene, mille eest kohustas seadus tuuleparkide arendajaid maksma kohalikule omavalitsusele tuulikute talumise tasu.

Loe lähemalt siit.

Ülevaade tuuleenergia eriplaneeringu hetkeseisust

Selle aasta alguses sai valmis eriplaneeringu asukoha eelvaliku eelnõu ning Alutaguse valla eriplaneeringu asukoha eelvaliku KSH esimese etapi aruande eelnõu. Mõlemad dokumendid esitati kooskõlastajatele ning arvamuste avaldamiseks kõigile isikutele, kes on avaldanud soovi olla kaasatud.

Loe lähemalt.

Alutaguse Vallavalitsus võttis 21.06.2022 vastu seisukohad esitatud ettepanekute osas ning nende alusel on tehtud lähteseisukohtades ja KSH VTK-s vajalikud muudatused.

Tutvu dokumentidega:

Lähteseisukohad & keskkonnamõjude strateegilise hindamine väljatöötamise kavatsus 14.02.2022 seisuga

Alutaguse Vallavalitsuse seisukohad 

Asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avalikustamine

01.10.21

Alutaguse Vallavolikogu algatas 25.02.2021 otsusega nr 309 kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja selle KSH, eesmärgiga välja selgitada tuuleparkide ja nende toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks sobivad asukohad Alutaguse valla lääneosas.

Loe lähemalt