Hübriidpargid – energeetika järgmine suur trend 

Elektrivõrk on ühiskondlik resurss, mille jätkusuutlik ning efektiivne kasutamine on kõikide elektritarbijate seisukohast väga oluline. Nii ongi järgmine suur trend selles valdkonnas võrguliitumise maksimaalne ärakasutamine, ühendades sama liitumispunkti taha päikese- ja tuulepargi, akud ja otseliiniga elektritarbijad. Sunly üks esimesi hübriidseid energiaparke on planeeritud Lääne-Nigula valda, kus kasutusel päikesepaneelide uusim tehnoloogia. 

Peagi algab Risti päikesepargi ehitus, mille valmimisel saab kogukond 0,6% tulust endale. 

Kombineeritud energiatootmine 

Traditsiooniliselt on päikese- ja tuuleenergia projektid olnud eraldiseisvad. Ühendades need ühe liitumispunkti taha, saab aga ära kasutada mõlema allika parimad omadused. Päikesepaneelid toodavad peamiselt päikselisel hooajal, tuulepargid aga enim pimedal ja tuulisel ajal. Koos töötades suudavad need kaks allikat pakkuda stabiilsemat ja ühtlasemat energiatootmist kogu aasta vältel. 

Energiat salvestavad akud 

Kuhu elekter peaks minema, kui keegi seda parasjagu ei taha? Akud on üha suureneva võtmetähtsusega, kuna võimaldavad salvestada üleliigset energiat, mis on toodetud ajal, mil tootmine ületab tarbimist, ja kasutada seda siis, kui tarbimine ületab tootmise. Sel viisil saab tagada pideva energiavarustuse ka muutlike ilmastikuolude korral, vähendades vajadust fossiilkütuste järele, toetades taastuvenergiale üleminekut ja suurendades energiajulgeolekut. 

Otseliiniga elektritarbijad 

Hübriidpargid mitte ainult ei suurenda energiatootmise ja -tarbimise efektiivsust, vaid vähendavad ka suurettevõtete võrgutasusid. Otseliiniga ühendatud tarbijad saavad energiat otse tootmispunktist, kasutamata üldist elektrivõrku. See on eriti kasulik suurtele energiatarbijatele, nagu tööstusettevõtted, mis saavad nii oma kulusid märkimisväärselt vähendada. Samal ajal aitab see kaasa üldise energiavõrgu koormuse vähendamisele, mis omakorda võib vähendada infrastruktuuri kulusid ja pikendada selle eluiga. 

Hübriidparkide eelised 

Integreeritud lahendused on energeetika tulevik ja jätkusuutlikkuse võti. See pakub võimalusi mitte ainult majanduslikuks kasuks, vaid ka keskkonnasõbralikumaks ja stabiilsemaks energiavarustuseks.  

Võrguliitumise efektiivne ärakasutamine toob kaasa mitmeid eeliseid: 

  1. Kulusäästlikkus: Ühendades mitmed energiatootmisallikad ja tarbijad ühe liitumispunkti taha, väheneb vajadus mitme eraldi liitumispunkti ja sellega seotud kulude järele. 
  1. Energiakadu vähenemine: Otseliinidega tarbijad saavad energiat otse tootmispunktist, mis vähendab energiakadu, mis muidu tekiks pika vahemaa taha energia edastamisel. 
  1. Keskkonnamõju vähendamine: Taastuvenergiale tuginemine ja energiatõhususe suurendamine aitab vähendada süsinikuheitmeid ja toetab kliimamuutuste vastast võitlust. 
  1. Võrgu stabiilsus: Energiat salvestavad akud ja mitmete tootmisallikate kombineerimine aitavad stabiliseerida energiavõrku ja tagada pideva energiavarustuse.